Văn & Chữ

Diệu Ngọc: miễn cưỡng diệt dục, sư chả phải sư, tục không phải tục

Diệu Ngọc trong Hồng Lâu Mộng là một nhân vật có thân phận cực kì đặc biệt. Trong 80 hồi đầu nàng chỉ ra mặt chính thức trong có hai hồi 41 và 76. Người đọc khi nghĩ tới nàng thường chỉ có “à, ni cô xinh đẹp trong Đại Quan Viên”, nhưng ít ai […]

Ý kiến - Thảo luận

0:49 Wednesday,22.9.2021

Đăng bởi:  Kikuchi Mikiaki

Kikuchi muốn hỏi về cái chén của Diệu Ngọc trong đoạn mời trà, cái chén có chữ "Vương Khải trân ngoạn" (đồ chơi quý của Vương Khải) đó.
Vương Khải ở đây có phải là tên ông quan võ thời Tây Tấn, em trai Văn Minh hoàng hậu Vương Nguyên Cơ, từng thi giàu với Thạch Sùng không ? Tào Tuyết Cần nhắc tới Vương Khải trong đoạn mời trà này có phải ý nói Diệu Ngọc đang thông qua việc mời trà để... khoe của, giống như Vương Khải từng khoe của thi giàu ? Ni cô này tu hành ra gì đâu, khoe đủ thứ của : khay hải đường, chén ngọc, chén trúc... bla bla ; lại còn nước nôi pha trà, không chịu lấy nước thường, mà cầu kỳ lấy thứ nước quý và thanh khiết cơ (tuyết trên hoa mai !!!). Lạy...

19:39 Saturday,19.12.2015

Đăng bởi:  Nina

Một lần nữa cám ơn bạn Anh Nguyễn, đúng là những chi tiết mà người đọc thông thường như mình rất dễ bỏ qua, nhưng bạn đã cho thấy ý nghĩa khác hẳn!

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả