Đi & Ở

NGV (bài 2):
Bên ngoài tường đá thô sơ
Bên trong cảnh vật nên thơ trữ tình

(Tiếp theo bài trước) Bảo tàng mở cửa miễn phí cho công chúng, chỉ trừ triển lãm không thường xuyên là phải mua vé. Sảnh chính được dùng để trưng bày những tác phẩm điêu khắc, sắp đặt có kích thước lớn, chiêu đãi khách xem miễn phí và gây ấn tượng mạnh khi bước […]

Ý kiến - Thảo luận

12:25 Saturday,23.1.2016

Đăng bởi:  Ếch ộp

Bên trong dĩ nhiên chẳng đơn sơ tí nào. Và còn chờ bọn nào đó phá sản bán tranh để nay giầu có hơn (dù bị gấu sùi bọt ghét). Muốn giữ gìn và bồi bổ đạo đức chắc vẫn phải có tiền "nuôi" văn hóa, nghệ thuật và ngâm cứu (phê biềng, rùi phát minh khoa học)... Kẻo có ngày phá sản cả về xìn lẫn đạo đức, phải bản thóc giống và tài sản quý hơn vàng (tranh quý, đồ kổ). Túm lại không kiếm ra xèng thì bị cách mịa nó mạng cả về thể chất lẫn tinh thần? cái vòng ối a đèn cù ớ ơ,

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả