Nghệ sĩ thế giới

Grayson Perry (phần 3): Những chiếc bình đầy kỹ thuật đựng những câu chuyện đầy ẩn ý

(Tiếp theo phần 1 và phần 2) Nếu những ngày đầu của sự nghiệp, Grayson Perry khẳng định mình là một nghệ sĩ ý niệm tình cờ làm gốm chỉ vì vật liệu làm gốm rẻ (lúc đó ông không một xu dính túi), thì giờ đây ông nhận rằng trong tác phẩm của mình […]

Ý kiến - Thảo luận

14:09 Monday,29.2.2016

Đăng bởi:  Trần Thị Thu

Rất cảm ơn tác giả của bài viết đã tìm hiểu kĩ về đời sống sáng tác của nghệ sĩ, nó đã giúp người đọc hiểu kĩ hơn khi xem các tác phẩm được giới thiệu. Một cuộc đấu tranh sinh tồn giữa bản ngã của một cá nhân có một đời sống dị biệt khi còn thơ ấu, đó là sự dũng cảm để đối diện mình trước gia đình và xã hội. Cái cá nhân của tác giả được hình thành trên mỗi tác phẩm gốm rất thật và xúc động như chính tác giả của bài viết tìm hiểu về Grayson Perry!
Cảm ơn Soi.

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả