Khác

Bài 2: Vietnam Eye - một chương trình lớn kéo dài suốt 10 tháng

(Tiếp theo bài 1) “Vietnam Eye” là dự án thứ 8 trong chương trình Global Eye Programme danh tiếng. Vietnam Eye hy vọng sẽ là sự kiện nghệ thuật đương đại Việt Nam lớn nhất, thông qua các buổi triển lãm tại Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh và London. Chương trình này gồm các […]

Ý kiến - Thảo luận

10:21 Wednesday,30.3.2016

Đăng bởi:  Trang

Wow!!!!! Một cơ hội thú vị cho nghệ sĩ Việt Nam!

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả