Soi học

Phật giáo qua tranh: Lời nguyện ở lại của Bồ tát

(Tiếp theo bài 1 và bài 2 về các Bồ tát) Trong bài đầu tiên, chúng ta đã nói về những điều kiện để trở thành một Bồ tát. Lần này chúng ta bàn tới “địa bàn” hoạt động của Bồ tát. Người ta bảo, “cúng thì phải cúng Phật, cầu thì phải cầu Bồ […]

Ý kiến - Thảo luận

9:47 Tuesday,26.4.2016

Đăng bởi:  admin

Khánh ơi, Soi sửa như bạn nói rồi nhé. Cảm ơn Khánh nhiều.

9:22 Tuesday,26.4.2016

Đăng bởi:  Khánh

SOI ơi, bức A Di Đà cùng nhị vị Bồ Tát của triều Goryeo, Nhật ý. Goryeo là 1 triều đại của Triều Tiên (tức Hàn Quốc và Bắc TT ngày nay) chứ không phải của Nhật ạ.

15:18 Saturday,23.4.2016

Đăng bởi:  prajna

loạt bài này rất hay, mong tác giả viết thêm về nghệ thuật trong Phật giáo cũng hay

23:09 Friday,22.4.2016

Đăng bởi:  admin

@ Chikien: Cảm ơn bạn rất nhiều. Soi đã thay hình khác vào rồi bạn nhé. Hình kia đúng như bạn nói, là Quan Âm Tứ Thủ và Đức Liên Hoa Sanh.

22:31 Friday,22.4.2016

Đăng bởi:  chikien

tranh 5 chú thích sai: trái là Quán Âm tứ thủ, phải là đức Liên Hoa Sanh.

15:27 Friday,22.4.2016

Đăng bởi:  dilletant

Bài viết và cả series đều sâu sắc về kiến thức Phật học. Tuy nhiên, "Người ta thường đến với Phật khi gặp “khổ”, và lúc ấy chỉ muốn thoát khổ.' - bản thân dilletant, dốt về Phật học, luôn đọng lại một giáo điều là đời là bể khổ, còn sống thì còn khổ, chỉ có về cõi Phật mới thoát khổ. Nếu dilletant nhớ đúng giáo điều này thì câu trên của bài có thể hiểu chỉ muốn thoát khổ có nghĩa là muốn (nhờ Phật) kết cho phận sống gửi, thác về (cõi siêu thoát, tức là hạnh phúc)?
Còn một câu hỏi dilletant đã giữ trong đầu mấy chục năm: hồi còn kháng chiến 5, 10 năm hoặc lâu hơn, có lần nghe nói có Phật sống đang giáng thế (chữ của bài, còn nguyên văn dilletant nghe hình như là từ Ấn sang) ở xứ Lào. Rằng ông Phật sống ấy, đại thể, sẽ để lại giống, tức là sẽ làm cho xứ Ai lao có được những vị Phật con, con Phật, đại loại thế. (Thời ấy tất cả các thế lực nào mới xuất hiện trên "chiến trường Đông Dương" hầu như đều được tính đến). Mong trong các bài sau, Diệu Vợi có thể đả động đến hình thức giáng thể này chăng? Xin cảm ơn.

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả