Nghệ sĩ Việt Nam

Đi xem Lê Thúy ở Module 7 (phần 1): Đầu tiên là tranh…

Ngày 16 tháng 4 tại Module 7 ( 83 Xuân Diệu ) có diễn ra buổi workshop về kỹ thuật vẽ tranh lụa và ứng dụng với tên là “Mơ sương” của họa sĩ trẻ Lê Thúy. Vừa hay hôm trước tôi mới đi xem triển lãm “Chuyện sơn mài Việt Nam” có nói về […]

Ý kiến - Thảo luận

0:12 Tuesday,26.4.2016

Đăng bởi:  PHAM QUÔC TRUNG

Tranh Lê Thúy rất thú vị, không chịu yên ổn, đèm đẹp theo theo nghĩa thông thường của bao chị em vẽ lụa lâu nay.
Hình như có chút nhầm lẫn tên tranh Xem bói năm 1929 thì phải Soi ơi.
Cách vẽ đó, tinh thần đó chắc là phải sau này, tương đương cách vẽ tranh "Bữa cơm vụ mùa thắng lợi". Hỏi anh Gucgồ thì có lúc anh bảo là Xem bói, lúc anh bảo đó là tranh Vườn trẻ? mà zoom lên thì hình như năm sáng tác 1959. Có lẽ năm đó hợp lý hơn?

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả