Thị trường

Trộm tranh từ A đến Z (phần 2)

(Tiếp theo phần 1) -J – “The Just Judges” của Jan van Eyck: Đây là một phần có ý nghĩa đặc biệt với tôi. The Just Judges là một phần của Ghent Altarpiece – tác phẩm theo tôi là vĩ đại nhất trong lịch sử hội họa. Bị đánh cắp năm 1934 bởi Arsene Goedertier, […]

Ý kiến - Thảo luận

22:43 Thursday,2.6.2016

Đăng bởi:  Quang Trần

Em vẫn chờ bài về 'Ghent Altarpiece' của Anh Nguyễn.
Lần đi tam quan bảo tàng STAM ở Gent có nguyên một phòng trưng bày về vụ mất tích của bức này, cũng có một phòng mô phỏng lại việc phục dựng Ghent Altarpiece rất thú vị.
Lần nào đạp xe qua nhà thờ trung tâm sau Belfort đều thấy một áp-phích dài của bức 'The Just Judges, người Bỉ vẫn còn đau đáu vụ này lắm ạ!

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả