Soi học

Kỷ nguyên vàng của vùng đất thấp (bài 2): Đất nước đa tài và Đông Tây chạm mặt

(Tiếp theo bài 1) Nước giỏi cái gì cũng giỏi Có lẽ nhiều người trong chúng ta đã quên mất một trong những bài học đầu tiên về sinh học ở chương trình phổ thông là về kính hiển vi. Người Hà Lan là những người đầu tiên làm ra hai loại kính để nhìn […]

Ý kiến - Thảo luận

7:51 Thursday,9.6.2016

Đăng bởi:  Candid

Thế kỷ đấy thuộc về Ha Lan, mọi thứ đều nở rộ nhờ kết quả khoa học phục vụ cho việc kinh doanh và tiền từ thương nhân tài trợ cho các nhà khoa học.

Về khoa học thiên văn, toán học, vật lý và đặc biệt đồng hồ thời kỳ ấy phải nói đến Christian Huygens.

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả