Tạp hóa - Xã hội

Học bơi cho nghệ sĩ (bài 3): ngọt như dao nóng cắt vào bơ

(Tiếp theo bài 2) Terry Laughlin, người sáng tạo ra phương pháp bơi Total Immersion xuất thân là một vận động viên bơi nhưng không lấy gì làm xuất sắc. Trong quãng đời làm vận động viên, ông không có mấy thành tích nổi trội. Tuy nhiên khi làm huấn luyện viên ông lại khá […]

Ý kiến - Thảo luận

13:43 Friday,11.1.2019

Đăng bởi:  Nguyen Xuan chuc

xin hoi ad: mỗi phần tập nên tập bao nhiêu buổi?

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả