Đi & Ở

Thăm nhà Hầu tước Cerralbo: vừa vui vừa đáng đồng tiền

Nếu đến Madrid và không có nhiều thời gian, tốt nhất không nên đi những cái lớn. Cái lớn chỉ hay ho khi chúng ta có dư thời gian hoặc đến với nó bằng một mục đích, mong muốn rõ ràng. Ví dụ như ấp ủ muốn xem tận mắt bức tranh nào đấy ở […]

Ý kiến - Thảo luận

3:25 Tuesday,6.3.2018

Đăng bởi:  ThuyD

Hay quá, sao bây giờ mới lạc vào trang này nhỉ 

14:23 Tuesday,10.10.2017

Đăng bởi:  Kim Anh

Rất hay!...  ngưỡng mộ ông hầu tước này, thú vui của ông rất chỉn chu chứ không phải là đua đòi khoe của, thích nhất cái phòng đọc sách

20:46 Monday,26.6.2017

Đăng bởi:  nghiaoxygen

Nếu một trong các điều kiện thành Bồ tát phải là đàn ông thì nhờ Ad giải thích thêm vì sao các bồ tát hầu hết lại có hình dạng nữ?

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả