Nghệ sĩ thế giới

Ousmane Sow: người khổng lồ của Senegal rời đất sét để về với đất

                                 

Ý kiến - Thảo luận

23:51 Friday,9.12.2016

Đăng bởi:  Raumuong Iuxiu

Hay quá, cảm ơn người tường thuật! Đó là tinh thần của một châu lục, tất nhiên các ông Pháp khôn phải ôm về mình rồi, tựa như một nửa đội bóng quốc gia Pháp hầu như có đủ các sắc độ đen! Máu đỏ da vàng ơi, nhìn họ nhé. Tuy nhiên phải cấm mấy anh Pháp ôm ta. Bay láo nào, ừm ừm!

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả