Nhiếp ảnh

Cuộn phim chưa tráng

Đầu năm, chuẩn bị đi chơi một chuyến nên lôi túi chuyên dành cho các chuyến đi ra. Đã lâu không đi đâu nên túi nằm yên một chỗ, tình cờ tìm thấy một cuộn phim chưa tráng trong đó. Cầm cuộn phim lên mà không thể nhớ là cuộn này đã chụp ở đâu, […]

Ý kiến - Thảo luận

8:33 Tuesday,25.4.2017

Đăng bởi:  candid

@nguyễn trần tuấn hùng: Em chưa hiểu câu hỏi của bác lắm?

20:11 Monday,24.4.2017

Đăng bởi:  nguyễn trần tuấn hùng

tên gọi người trong hoạt động nghệ thuật là gì ?

15:58 Thursday,20.4.2017

Đăng bởi:  dilletant

Đây candid nhé "AI programs exhibit racial and gender biases, research reveals"
Anh nào giỏi CNTT mà vẫn lãng mạn, chắc sẽ dịch tặng độc giả Soi bài hay.

18:24 Wednesday,19.4.2017

Đăng bởi:  Candid

Bác cho em xin bài đấy nhé.

16:22 Wednesday,19.4.2017

Đăng bởi:  dilletant

Một tâm hồn tinh tế. Chắc sẽ không lập trình được để tạo ra cho các AI sự tinh tế hay lãng mạn. Dù gần đây có bài viết cho hay do lập các thuật toán tìm kiếm qua các word vertor... các nhà bác học nhận thấy các AI bất đồ mang tính kỳ thị, hoặc "trọng nam khinh nữ" (đọc thấy tin này trên mạng, và không phải chuyên gia CNTT nên có thể chuyển tải không đúng kiểu IT). Nếu có người nào quan tâm bài trên, sẽ xin tìm lại để forward ạ.

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả