Ăn uống

Pa-tê lười kiểu Việt Nam

Như đã hứa, xong kiểu Tây giờ đến kiểu Việt Nam. Đưa lên để ai thích làm nhân dịp nghỉ lễ 2. 9 thì làm. Với nhằm mừng 2.9, toàn bộ nguyên liệu trong bài là trồng/nuôi/sản xuất tại Việt Nam hết nhé. Vì là kiểu Việt Nam nên khâu chuẩn bị cực hơn nha: […]

Ý kiến - Thảo luận

8:35 Sunday,10.9.2017

Đăng bởi:  Ong bap

Soi  sống lại
pha Lê mở hàng
ngọt lịm

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả