Tiêu điểm

Từ chuyện Yemen nghĩ đến phận nước bé

“1 người chết ở New York bằng 10 người chết ở London, 100 người chết ở châu Âu và 1000 người chết ở đâu đó” là thước đo thông dụng của truyền thông Hoa Kỳ. Chuyện này cũng dễ hiểu, khi ta ngồi buôn chuyện thì 1 con bé nhà bên mới có bồ sẽ […]

Ý kiến - Thảo luận

13:21 Wednesday,10.1.2018

Đăng bởi:  Candid

Nhà giàu đứt tay bằng ăn mày xổ ruột.

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả