Nghệ sĩ Việt Nam

Vẽ tranh để tặng các sứ quán (bài 1): 13 họa sĩ đi vẽ Hạ Long

Trong bài sau, xin giới thiệu tác phẩm mà các họa sĩ thực hiện trong chuyến đi.  

Ý kiến - Thảo luận

22:59 Tuesday,29.5.2018

Đăng bởi:  Ngô Hưng

Không biết ngồi trên tàu có bị bồng bềnh sóng vỗ không.
Em thiết nghĩ, tác phẩm có thể được phác họa hoặc chụp ảnh khi ở trên du tàu và nên được hoàn thiện trên đất liền.
Đã là tác phẩm nghiêm túc thì môi trường sáng tác và hoàn thành phải tối ưu nhất. Việc vẽ trên thuyền khó mà cho nét vẽ chính xác, còn vẽ buổi tối làm sao mà cảm nhận được về màu sắc chuẩn như ban ngày. Không nên vội và hình thức các họa sỹ..:) :)

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả