Văn & Chữ

Trong ngũ bá kẻ nào về nhất? (bài 1):
Ai đẹp nhất? Ai nghề nghiệp ổn nhất?

Cách đây mấy hôm vô tình đọc được hai câu thơ lục bát trên mạng: “Lấy chồng hãy chọn Đông Tà. Đừng yêu Bắc Cái không nhà không xe.” Trong bụng chợt nghĩ trong năm đại cao thủ võ lâm Đông Tà, Tây, Độc, Nam Đế, Bắc Cái, Trung Thần Thông, ai là người đáng […]

Ý kiến - Thảo luận

12:35 Monday,4.6.2018

Đăng bởi:  Siêunoob

Chú nào vẽ cái tranh Bắc cái thứ 2 nhộn quá thể.

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả