Nghệ sĩ Việt Nam

TỪ HÀ NỘI ĐẾN WARSAW
Từ Candid đến Nam Phong

Ngày 22. 9. 2018, vào lúc 15:00 tại Trung tâm Polski Instytut Jezykowy ở địa chỉ phố Mazowiecka 12/24, thủ đô Warszawa của Ba Lan, sẽ diễn ra lễ khai mạc cuộc triển lãm cá nhân với tên gọi “Từ Hà Nội đến Warsaw“. Đây là triển lãm cá nhân của Nam Phong, người vẫn […]

Ý kiến - Thảo luận

15:57 Saturday,22.9.2018

Đăng bởi:  Candid

Cám ơn NMH!

12:01 Saturday,22.9.2018

Đăng bởi:  NMH

Chúc mừng anh

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả