Nghệ sĩ Việt Nam

Vũ Đình Lương “Từ làng ra phố”

TỪ LÀNG RA PHỐ Triển lãm tranh của Vũ Đình Lương Khai mạc triển lãm: 17h ngày 10-10-2018 Kéo dài đến ngày 20-10-2018 Tại Nhà triển lãm 16 Ngô quyền, Hà Nội. Vào cửa tự do Với 36 tác phẩm (18 màu nước tranh giấy, 9 sơn mài, 9 sơn dầu, Acrylic), câu chuyện làng […]

Ý kiến - Thảo luận

4:49 Thursday,11.10.2018

Đăng bởi:  Lex

Tranh mầu nước và acrylic đẹp, nhưng về sơn mài thì chênh vênh làm sao đấy?. Tại sao chái nhà xưa chỉ dựng trên 3 cột, sao vững chắc?. Hay là ra tỉnh lâu, ký ức nhạt phai nhòa nên thành thử 4 còn 3, lá  chuối vàng hay xanh thì xóa trắng, hàng rậu cây cạnh cổng đình thì như phai nhòa cùng sân nắng???. 

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả