Nghệ sĩ Việt Nam

Khai mạc triển lãm "IEM CHÀO CÁC BÁC!"

IEM CHÀO CÁC BÁC Triển lãm của hai họa sĩ Đoàn Xuân Tùng và Nguyễn Nghĩa Cương Thời gian: Từ 20. 02. 2019 đến 12. 03. 2019 Tại VICAS Art Studio – 32 Hào Nam, Đống Đa, Hà Nội “Iem chào các bác” (lời chào cửa miệng thân thuộc của những người nông thôn ra […]

Ý kiến - Thảo luận

17:15 Friday,22.2.2019

Đăng bởi:  admin

Cảm ơn bạn NTQ, Soi đã vào sửa như bạn đề nghị qua thư.

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả