Gẫm & Bình

Thiên văn học trong các bức vẽ trời sao của Vincent van Gogh

Bầu trời đêm và những hiệu ứng ánh sáng vào ban đêm đã là chủ đề cho một số bức tranh nổi tiếng của Van Gogh. Hãy bàn về khía cạnh thiên văn của bầu trời đêm trong tranh của ông. Tháng 9 năm 1888 Van Gogh đã vẽ hai bức tranh có cảnh đêm […]

Ý kiến - Thảo luận

8:27 Sunday,12.5.2019

Đăng bởi:  Sofia Phan

Hay quá! Em cám ơn.

12:46 Thursday,4.4.2019

Đăng bởi:  Kim Ngan

"Sao Mai" và "sao Hôm" là vì khi ngày xưa các cụ tưởng là hai ngôi sao khác nhau. Tác giả dùng "sao Kim" (Venus) - hành tinh thứ hai trong hệ Mặt Trời, chính xác hơn theo hiểu biết hiện tại.

0:07 Thursday,4.4.2019

Đăng bởi:  Lex

Có lẽ Van Gogh thích thiên văn từ nhỏ và đã từng đọc những nghiên cứu của  nhà thiên văn William Parsons phác họa giải Ngân Hà như một thiên hà xoáy whirlpool galaxy. Vì thế tranh ông luôn trét dầy những nét vạch nhiều mầu sắc đan vào nhau và thành công khi dùng nó để diễn tả tâm lý phức tạp nhiều ý nghĩ chằng chịt rối mù, quay cuồng như bầu trời “đêm đầy sao”.
Trong bài có nhắc đến sao Kim ( Venus ) mà người Việt mình hay gọi là sao Mai khi gần sáng và là sao Hôm khi sập tối, cả hai đều là 1 sao Kim.
Sao Hôm le lói... ối a...đầu Hè.
               Sao Mai  le lói....ối a... ngọn cây.   

0:04 Thursday,4.4.2019

Đăng bởi:  Lex

Có lẽ Van Gogh thích thiên văn từ nhỏ và đã từng đọc những nghiên cứu của  nhà thiên văn William Parsons đã phác họa giải Ngân Hà như 1 thiên hà xoáy whirlpool galaxy. Vì thế tranh ông luôn trét dầy những nét vạch nhiều mầu sắc đan vào nhau và thành công khi dùng nó để diễn tả tâm lý phức tạp nhiều ý nghĩ chằng chịt rối mù, quay cuồng như bầu trời “đêm đầy sao”.
Trong bài có nhắc đến sao Kim (venus?) mà người Việt mình hay gọi là sao Mai khi gần sáng và là sao Hôm khi  xập tối, cả hai đều là 1 sao Kim.
               Sao Hôm le lói... ối a...đầu Hè.
               Sao Mai  le lói....ối a... ngọn cây.   
 
 

22:08 Tuesday,2.4.2019

Đăng bởi:  Kan

 Bài viết rất hay, giúp ta hiểu hơn về tranh Van Gogh và biết nó khó thế nào

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả