Đi & Ở

Đi LX xem WC (bài 3): Viếng lăng Lê Tiên Hoàng

(Tiếp theo bài 1 và bài 2) Đến Moskva, dù muốn dù không, dù yêu dù ghét, không ai là không đến Quảng Trường Đỏ bởi hiếm có quảng trường nào trên thế giới lại đặc biệt và chứa đựng quá nhiều lịch sử trong lòng nó đến vậy. Tôi đi Quảng Trường Đỏ nhưng […]

Ý kiến - Thảo luận

16:08 Saturday,6.4.2019

Đăng bởi:  Đặng Thái

@Giang: Gửi bạn danh sách 12 nhân vật được tạc tượng cùng tên của 3 nhà điêu khắc và năm tạc tượng đã biết nhé:


 1. Yakov Sverdlov |Sergei Merkurov, 1946

 2. Mikhail Frunze |Sergei Merkurov, 1946

 3. Felix Dzerzhinsky |Sergei Merkurov, 1946

 4. Mikhail Kalinin |Sergei Merkurov, 1946

 5. Andrey Zhdanov |Sergei Merkurov, 1948

 6. Joseph Stalin |Nikolai Tomsky, 1970

 7. Kliment Voroshilov

 8. Semyon Budenny |Nikolai Tomsky, 1975

 9. Leonid Brezhnev |Iulian Rukavishnikov

 10. Mikhail Suslov |Iulian Rukavishnikov

 11. Yury Andropov

 12. Konstantin Chernenko

12:07 Friday,5.4.2019

Đăng bởi:  Giang

Xin hỏi tác giả 12 tượng gồm những ai vậy?

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả