Gẫm & Bình

Về bức “The Billiards Player" của Williem Tholen

Bức “Tay chơi bi-a” (The Billiards Player) này của Willem Bastiaan Tholen suốt từ năm 1930 đã không được bày cho công chúng, sau lần triển lãm cuối cùng. Hôm 9. 7. 2018, tranh đã được bán với giá £287,500 tại phiên đấu giá tranh châu Âu thế kỷ 19 của nhà Sotheby’s, diễn ra […]

Ý kiến - Thảo luận

20:36 Monday,19.8.2019

Đăng bởi:  Kim trần

Nhìn vào bức tranh ta cảm thấy thật yên ả. Tớ thích nhất là làn khói. Ta như thấy được nó phát quang trong nắng.  Nhờ nó ta thấy được những luồng sáng chiếu tới bàn. Thật là như đang xem 1 thước phim ngắn vây

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả