Nghệ sĩ Việt Nam

Hiền Nguyễn: vẽ sơn mài bằng cảm quan mạnh mẽ của sơn dầu

Dường như đang diễn ra cuộc phục hưng nghệ thuật sơn mài Việt Nam: Tất cả đều hối hả bung nở, sặc sỡ và nhộn nhịp, sản xuất và tiếp thị, trưng bày và sưu tập. Nước ngoài gọi sơn mài là quốc họa của Việt Nam (như thủy mặc là quốc họa của Trung […]

Ý kiến - Thảo luận

21:13 Monday,7.10.2019

Đăng bởi:  Ai Ta Yết Lam

Đời đời làm sao biết mình/ Mình mình sao biết thinh không đời Đời/ Chỉ tôi khổ quá đi thôi/ Cả đời luẩn quẩn lôi thôi nghệ thuần (tức Nghệ thuật- học cụ Bút Văn Tre) dịch ngắn trường ca của Ngài Nguyễn Quân sang vè sáu-tám/ Chúc mừng chị Hiền quá đê nhể :)

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả