Chính trị

Kể bằng hí họa: Iran mà chết là chết tất

(Tiếp theo bài 1 và bài 2)

Ý kiến - Thảo luận

2:03 Tuesday,8.10.2019

Đăng bởi:  Le Lex

Iran ngại nhất Mỹ đánh như đánh Iraq hồi năm 2003 làm tan hoang và yếu như bây giờ, còn phụ thuộc quân sự vào Iran để ổn định chính trị...không như trước kia là ngang bằng cán cân.
TT Trump hiện không mặn mòi với chính sách liên minh như với NATO, Ả rập... cú than hoài là tốn tiền hơn và nếu có xung đột của đồng minh lại chắc gì phải chứng tỏ là anh hai nhảy vô đánh giúp như những thời TT trước?.
TTT đang theo chính sách realism và nationalism quyền lợi Mỹ là trên hết, lại không phụ thuộc vào dầu của Trung Đông thì dại gì nhẩy vào?  và  Saudi cùng khối Ả Rập biết....nên cũng ngần ngừ khai chiến. Iran biết thế, nên làm dữ tới luôn chăng??.

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả