Nhiếp ảnh

So sánh hai bức ảnh: ba mươi phút với nửa giờ

“(Một bức ảnh) là một một lời tiên tri lộn ngược: như Cassandra*, nhưng mắt dán chặt về quá khứ, không bao giờ gian dối; hay đúng hơn nó có thể gian dối về ‎ý nghĩa của sự vật, bởi bản chất tự nhiên của nó là có xu hướng (dối trá), nhưng không thể […]

Ý kiến - Thảo luận

11:04 Thursday,31.10.2019

Đăng bởi:  Scarlet

Bác Sáng Ánh phân tích ảnh hay wa, vừa hóm vừa sâu sắc. Tks bác

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả