Soi học

Bên bờ sông Khalkh, đừng bao giờ chê ai là cóc

Tháng 5. 9. 1939, tại bờ sông Hà Lạp Hà (Khalkh), Nội Mông ngày nay, xảy ra sự cố mà Nhật gọi là Sự kiện Nặc Môn Hãn (Nomonhan), gần tỉnh Hải Lạp nhĩ (Hailar). Tại sao họ lại gọi đó là sự kiện mà không gọi đó là chiến thắng Nặc Môn Hãn? Tại […]

Ý kiến - Thảo luận

12:14 Monday,1.2.2021

Đăng bởi:  Tùng

Giờ mới biết Sáng Ánh là bác Đỗ Khiêm. :)

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả