Sử-Triết

Địa lý dễ thuộc: Dubai (vốn) là gì? Hejaz là ở đâu?

Tòa án Anh vừa phân xử vụ ly dị tốn kém nhất lịch sử của Anh quốc. Công chúa Haya là vợ thứ (và thứ 6) của vương Dubai – ông Mohammed al Maktoum – mang hai con sang đó xin tỵ nạn chồng. Bà đệ đơn ly dị và việc này khiến lối sống […]

Ý kiến - Thảo luận

17:53 Friday,7.1.2022

Đăng bởi:  NKH

Cám ơn bài viết hài hước và nhiều thông tin! Keep up the good work!

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả