Tạp hóa - Xã hội

Về một nhân vật anime: Natalia Poklonskaya

  8 năm trước (2014), một bạn 34 tuổi, Natalia Poklonskaya, phó biện lý tại Simferopol, bỏ phe quốc gia Ukraine và trở thành chánh biện lý của Cộng hòa Crimea (Nga). Bạn là phụ nữ duy nhất bị Tây phương Mỹ-Anh-Úc trừng phạt chế tài và di chuyển, tức là xiết tiền và cấm […]

Ý kiến - Thảo luận

13:49 Thursday,31.3.2022

Đăng bởi:  nimmoHP

"Phải biết là nếu Ukraine muốn độc lập với Nga thì ngay tại Ukraine có khu vực muốn độc lập với Ukraine và chiến tranh với chính quyền Trung ương Ukraine từ 2014"
Tôi không hiểu ý của tác giả ở câu nói này. Nó làm tôi cảm thấy ngụy biện và đánh tráo khái niệm. 
Ukraine và Nga là 2 đất nước hoàn toàn độc lập và đã được công nhận, nó khác với một nhóm nhỏ bên trong Ukraine mâu thuẩn với chính quyền. Só sánh mối quan hệ Nga - Ukranie và 1 nhóm đòi độc lập mâu thuẩn với chính quyền?????? Tác giá có bị ngáo hay đang lập lờ đánh lận con đen khi nói rằng Ukraine đang muốn độc lập với Nga????

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả