Xem tiếp

Oman-Kazakhstan (bài 2): Qua năm ải quan, đứng sáu tiếng

(Tiếp theo bài 1) Cầm hộ chiếu Việt Nam đi qua cửa khẩu các nước, từ những nước rất quen khách Việt Nam cho đến những nước người ta không biết Việt Nam ở đâu, đều có những chuyện dở khóc dở cười. Tuy nhiên, vì nghĩa vụ mở đường cho con cháu sau này […]

Ý kiến - Thảo luận

12:59 Saturday,3.12.2022

Đăng bởi:  Đặng Thái

Cảm ơn Thuận đã động viên, có bình luận thế này thì mới có động lực viết tiếp được!

6:15 Wednesday,23.11.2022

Đăng bởi:  Thuận

Quá tuyệt vời ạ anh Đặng Thái, em vô hóng từng ngày bữa giờ 

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả