Soi học

Sử-Địa dễ thuộc: Đoàn nữ binh Dahomey mang logo Lacoste

1. Ngày 21 tháng 2 1889 tại Cotonou (Benin ở Tây Phi ngày nay) quân thuộc địa Pháp thổi kèn xung trận. Lực lượng viễn chinh này hôm đó gồm 359 người trong đó hơn nửa (299) là lính Phi châu đơn vị thuộc địa gọi là “Xạ thủ Sénégal” (Tirailleurs Sénégalais) của Pháp. Đối […]

Ý kiến - Thảo luận

16:10 Monday,13.2.2023

Đăng bởi:  Minh

Tác giả nhận xét "Nữ quân nhân đây kia này nọ trong lịch sử thì cũng có, nhưng hiếm thấy là khi họ được tổ chức một cách qui mô" trừ nữ chiến binh Amazon cổ đại, nữ chiến binh Dahomey như bài nói và nữ chiến binh Kurd sau này. Tuy nhiên có lẽ tác giả quên là ngay VN gần nhất có các nữ chiến binh thời Tây Sơn dưới sự chỉ huy của nữ tướng Bùi Thị Xuân cũng có quy mô lớn (đến 4000-5000 người) và rất thiện chiến cùng tinh thần chiến đấu tuyệt vời.

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả