Gẫm & Bình

Nghệ thuật sắp đặt trong điêu khắc (3): Bục bệ cũng là vấn đề

[Trích từ chương INSTALLATION trong cuốn SCULPTURE TODAY của Judith Collins. Tên bài do Soi đặt lại vì phải cắt ra thành nhiều phần.] * (Tiếp theo)  Khảo sát tư tưởng của viện bảo tàng và phòng trưng bày hơn là kiến trúc của chúng, đó là cách tiếp cận của Joseph Kosuth, Michael Asher […]

Ý kiến - Thảo luận

23:40 Thursday,23.2.2012

Đăng bởi:  Super Mario Review Sony Walkman A865 .

Cảm ơn anh Minh

18:36 Wednesday,19.1.2011

Đăng bởi:  tienduong

Cảm ơn Soi, Phạm Long, bác Đào Châu Hải đã bỏ công thực hiện, mảng thông tin điêu khắc trước giờ hơi ít nên rất quý. Soi phát huy thêm nữa nhé!

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả