Tin tức

Tin-ảnh: Họa sĩ cũng bị dọa

               

Ý kiến - Thảo luận

21:24 Thursday,27.1.2011

Đăng bởi:  Phạm Huy Thông

Khó hiểu quá, người họa sĩ vẽ bức họa đẹp thế kia mà vẫn bị đem đi cho chết à? Ghê thật, nếu phát xít Đức mà đến Việt Nam thì chắc không còn mống họa sĩ nào.

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả