Nghệ sĩ Việt Nam

TRƯƠNG TÂN: Trước kia tôi thấy rất cô đơn, trong nghệ thuật

  Nghệ sĩ Trương Tân là người VN đầu tiên làm, tìm hiểu và dịch nghĩa Performance art (Nghệ thuật trình diễn) và Installation (Sắp đặt) ra tiếng Việt.  Sinh năm 1963 tại Hà Nội, từng là giảng viên đại học Mỹ Thuật Hà Nội, sau khi được học bổng của Cité des arts – […]

Ý kiến - Thảo luận

13:41 Wednesday,8.1.2014

Đăng bởi:  thuốc lào

Baby liti thông minh gớm! Bài phỏng vấn có nhõn một người mà biết ngay là chỉ nghe một phía! Giỏi!

12:00 Wednesday,8.1.2014

Đăng bởi:  Baby Liti

Bài phỏng vấn này chủ quan quá, chỉ nghe một phía !!!

20:12 Saturday,2.10.2010

Đăng bởi:  phan cẩm thượng

Nếu nói Trương Tân là người đầu tiên (hoặc 1 trong những người đầu tiên) làm trình diễn ở nước ta thì đúng. Còn sắp đặt ngay đầu năm 1990, trước Trương Tân, có vài sinh viên và họa sỹ trẻ Sài Gòn đã làm nhưng không ai chú ý.
Khái niệm Installation - sắp đặt và performance art - nghệ thuật trình diễn thời gian đó được nhiều người dùng. Soi nên xem lại trong các tài liệu như cuốn Nghệ thuật Hiện đại và Hậu hiện đại của Lê Thanh Đức, từ điển Mỹ thuật của Lê Thanh Lộc, cuốn Khảo về Nghệ thuật của Đoàn Thêm (trước 1975 ở miền Nam ), các tài liệu do Trần Thức, Nguyễn Quân, Phan Cẩm Thượng, cô Birgit (nhà Phê bình nghệ thuật Đức), cô Nora Taylor (nhà Lịch sử nghệ thuật Mỹ) sống tại Hà Nội lúc đó... đó là những người dùng khái niệm dịch đó trong các tài liệu đã công bố. Chúng tôi đều dõi theo từng hoạt động đầu tiên của Trương Tân, nhưng chưa ai bảo rằng ông là người đầu tiên dịch những khái niệm đó.

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả