Điện ảnh

Quang Trung, Ngọc Hân và hoa nhựa

SOI – Có thể hy vọng gì ở phim lịch sử Việt Nam? Điều tốt nhất có lẽ là đừng dở quá, đừng tuyên truyền hóa, đừng là phim cúng cụ, và đạo diễn đừng lên báo khẳng định phim mình hay trong khi ai cũng hiểu là nó dở. Trong tình hình đó, một […]

Ý kiến - Thảo luận

19:51 Tuesday,3.4.2012

Đăng bởi:  Lê Hoàng Hải

Bức hình thứ hai từ trên xuống là cảnh dở hơi nhứt mà tôi được coi. Lính mặc áo dài trắng ở trong, khoác áo da ở ngoài, đầu đội khăn đóng sẵn có cái tấm vải thả phía sau... Nhảm không thể tưởng!!!
Mà cái khăn đóng vấn sẵn này mãi tới thế kỷ hai mươi người ta mới chế ra, chẳng hiểu các nhà làm phim nghĩ gì khi cho diễn viên sử dụng hàng loạt như thế, nản hết nước nói!

14:14 Monday,3.5.2010

Đăng bởi:  Bùi Viết Đoàn

Nói thật là phim của nhà Lý Huỳnh và luôn có diễn viên chính là...Lý Hùng là mình hổng muốn xem roài,bởi vì nó là món MÌ ĂN LIỀN TRUYỀN THỐNG từ năm nảo năm nào

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả