Nghệ sĩ thế giới

M.F.Husain: Picasso chết tha hương

  Magbool Fida Husain, họa sĩ có tranh bán chạy nhất ở Ấn Độ, vừa qua đời sáng sớm thứ Năm 9. 6. 2011 vừa qua ở London trong một cơn nhồi máu cơ tim, sau nhiều tháng đau ốm. Ông thọ 95 tuổi. Husain được gọi là “Picasso của Ấn độ”. Trong những năm […]

Ý kiến - Thảo luận

22:19 Monday,1.8.2011

Đăng bởi:  NGUYỄN HỒNG SƠN

Ông là nghệ sĩ đại diện cho nhân dân Ấn Độ sao? Thất vọng.

13:39 Sunday,31.7.2011

Đăng bởi:  Em-co-y-kien

Husain chết tha hương, nhưng chắc chắn tên tuổi ông vẫn còn sống rất lâu với nhân dân Ấn Độ.

Ở ta, nhiều "nghệ sĩ" còn sống nhăn tại quê nhà nhưng đã "bán linh hồn cho quỷ" thì thực ra với nhân dân họ đã chết từ lâu rồi.

Ôi, quê tôi...

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả