Khác

Hướng dẫn về Khoản hỗ trợ nhỏ của CDEF

CDEF sẽ thí điểm chương trình tài trợ một cách linh hoạt hơn gọi là Khoản hỗ trợ nhỏ, với mức tài trợ tối đa là 1.000 USD cho mỗi dự án/hoạt động. Với chương trình này CDEF sẽ hỗ trợ những dự án/hoạt động văn hóa có quy mô nhỏ hoặc tài trợ một […]

Ý kiến - Thảo luận

13:22 Thursday,4.8.2011

Đăng bởi:  Em-co-y-kien

"...CDEF sẽ thí điểm chương trình tài trợ một cách linh hoạt hơn gọi là Khoản hỗ trợ nhỏ, với mức tài trợ tối đa là 1.000 USD cho mỗi dự án/hoạt động"

"Của ít, lòng nhiều", cám ơn CDEF.

Các anh các chị ơi, tiến lên phá kho thóc của CDEF đê!

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả