Nghệ sĩ Việt Nam

Mời làm triển lãm tại Sàn Art

MỜI GỬI ĐỀ XUẤT THỰC HIỆN TRIỂN LÃM TẠI SÀN ART Thời gian: 15. 8 đến 30. 9. 2011Địa chỉ: Sàn Art, số 3 Mê Linh, Q. Bình  Thạnh, TP. HCM Email: art@san-art.org Sàn Art trân trọng mời các bạn gửi thư đề xuất thực hiện một triển lãm nhóm vào cuối năm 2011 tại […]

Ý kiến - Thảo luận

0:28 Sunday,21.8.2011

Đăng bởi:  shit

thanks SÀN ART. hẹn sớm 1 ngày gặp mặt

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả