Khác

Xem qua lịch trình làm việc của workshop Đồ họa Huế 2011

  LỊCH TRÌNH LÀM VIỆC  – Workshop Đồ họa Huế – 2011(Từ 29. 8. 2011 đến 3. 9. 2011) *29. 8. 201114h00  Khai mạc Workshop, TS. Phan Thanh BÌnh nói chuyện sơ lược về Mỹ thuật Huế15h00  Tham quan làng Tranh Sình 30. 8. 20118h00  Giới thiệu kỹ thuật Batik14h00  Giới thiệu kỹ thuật Paperblock […]

Ý kiến - Thảo luận

23:07 Monday,29.8.2011

Đăng bởi:  NGUYỄN HỒNG SƠN CHÚC CÁC BẠN KHAI XƯỞNG THÀNH CÔNG

Tôi đã nhận được thư mời của LE ĐUC HAI nhưng rất tiếc là tôi đã bị bận đi ăn cưới của một bạn hữu trong khoảng thời gian trên.
Chúc các bạn khai xưởng thành công!

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả