Nghệ sĩ thế giới

THAWEESAK SRITHONGDEE: cố thoát khỏi truyền thống

    Nói đến khung cảnh nghệ thuật đương đại Thái là nói đến thủ đô Bangkok, mặc dù cũng có một số nghệ sĩ thích sống và làm việc ngoài đô thị này hơn. Con số nghệ sĩ Thái đang liên tục tăng vù vù, vì thế nên trên thị trường ngày càng nhiều, […]

Ý kiến - Thảo luận

15:14 Monday,5.3.2012

Đăng bởi:  NGUYỄN HỒNG SƠN – 3 CON ĐƯỜNG..

Tôi cho anh ba con đường, và đừng ngại ngần gì khi đi trên ba con đường đó:
1. Giữ gìn và phát triển nghệ thuật truyền thống.
2. Kết hợp tài tình giữa nghệ thuật truyền thống với nghệ thuật Phương Tây.
3. Thoát ly khỏi nghệ thuật truyền thống, Phương Tây hóa nghệ thuật.
...

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả