Khác

New York làm gì để giúp nghệ sĩ đang lên? Gởi họ đến nhà dưỡng lão

  NEW YORK – Nhà dưỡng lão không chỉ là nơi chơi bài bridge, chơi bóng shuffleboard hay bingo nữa. Những địa điểm này còn là nơi dành cho nghệ thuật cao cấp – ít nhất là ở New York. Sở Văn hóa thành phố New York vừa ra thông báo, kêu gọi các nghệ […]

Ý kiến - Thảo luận

3:58 Wednesday,21.9.2011

Đăng bởi:  shit

Khâm phục.

19:18 Monday,19.9.2011

Đăng bởi:  Em-co-y-kien

New York: làm gì để giúp nghệ sĩ ĐANG LÊN? Gởi họ đến nhà dưỡng lão!

Hà Nội: làm gì để giúp nghệ sĩ ĐANG XUỐNG? Gởi họ đến nhà...???

Nhà gì? Nhà ai?

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả