Thị trường

Tranh thờ: mua để vừa ngắm vừa học

(Mời các bạn xem một số tranh thờ trong buổi đấu giá Nghệ thuật Nam Á vá Ấn Độ tại nhà Christie ngày 13. 9. 2011. Các bạn nhớ bấm vào TÊN TRANH để xem chi tiết, rất lý thú). Tranh Bồ tát Kim Cương Tát Đỏa  (A thangka of Vajrasattva)Tibet, thế kỷ 18Bồ tát Kim […]

Ý kiến - Thảo luận

10:30 Thursday,22.9.2011

Đăng bởi:  Em-co-y-kien

Có những "tác phẩm" nhìn xa xăm rất hay, dí mắt nhìn sát kinh lắm!

6:42 Thursday,22.9.2011

Đăng bởi:  hoanghachithuy

Công nhận là xem chi tiết tranh hay thật, có bao nhiêu là thứ để xem và tưởng tượng.

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả