Nghệ sĩ thế giới

Sweet William – Vì sao là hoa cẩm chướng?

(Điêu khắc gia John Chamberlain (16. 4. 1927 – 21. 12. 2011) vừa qua đời ngày 21 tháng 12 năm 2011. Họa sĩ Nguyễn Việt Hùng gửi đến bạn đọc SOI một bài viết về tác phẩm Sweet William (Hoa cẩm chướng) của điêu khắc gia John Chamberlain.) Có những tác phẩm được xác định […]

Ý kiến - Thảo luận

23:22 Saturday,9.5.2015

Đăng bởi:  Minh Nguyen

Hình như sweet william là tên của một loài hoa tên là sweet william ... còn hoa cẩm chướng tiếng Anh là carnation ... hai loại hoa này khác nhau hoàn toàn ... một người trồng hoa tên Fairchild đã thành công khi ghép hai loài hoa này với nhau, ... chỉ có một điều là cây ghép ra cũng giống như ghép con ngựa và con lừa (ra con la) ... con la và cây ghép không thể sinh sản ... Câu chuyện này có ghi lại trong Minutes của Royal Science Society ngày 4 tháng 2 năm 1720.

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả