Gẫm & Bình

Thế giới mỹ thuật kỳ lạ
và bí ẩn của Quỳnh Giang

(Về triển lãm Thế giới đơn độc của Lý Trần Quỳnh Giang) Bước vào thế giới mỹ thuật kỳ lạ và bí ẩn, tĩnh lặng song mạnh mẽ của họa sỹ trẻ đầy tài năng này như đòi hỏi một sức mạnh của chính tự nhiên. Bản chất thích đơn độc, nơi thánh địa riêng […]

Ý kiến - Thảo luận

5:14 Tuesday,8.6.2010

Đăng bởi:  Trung

khâm phục!
khâm phục!
chăm thât đấy
khỏe thật đấy!

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả