Bàn luận

Hỏi Ben Davis: Trường phái ban sơ

(Mời các bạn bấm thẳng vào tranh để xem bản lớn hơn.) Chào Ben,Bạn trai tôi hay thích dùng cụm từ “trường phái ban sơ”*, và tôi có vấn đề với việc này. Tôi nên làm thế nào để khéo léo giải quyết sự việc mà không phải ra vẻ “lên lớp”? Chào bạn vô danh, […]

Ý kiến - Thảo luận

11:00 Tuesday,28.2.2012

Đăng bởi:  Em-co-y-kien

Thực ra ông Ben còn nói hơi nhẹ đóa.

Thầy em bảo: các trường phái "ban sơ", hay "nguyên thủy", hay "nai tơ" cũng đều có quan niệm và cái nhìn phi tuyến tính, là tương đối tính, của những con người xa xưa hay chưa nhiễm thói văn minh khô khan quá lí trí, nên họ có lối quan sát thế giới cực thú bằng trực cảm vô thức... mà lạ thay, rất gần gũi với học thuyết tương đối của cụ vật lí za kiêm thủ thư Anh-xờ-tanh phát kiến về sau này...

Hay ghê gớm !!!

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả