Ở Đâu - Làm Gì

Tin-ảnh: “Đại gia” chính trị yêu nghệ thuật, và vài tin lẻ

             

Ý kiến - Thảo luận

15:32 Monday,6.2.2012

Đăng bởi:  NGUYỄN HỒNG SƠN – TV

Tuyệt vời! Tầm tư tưởng một gia đình tổng thống của nước hùng mạnh.

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả