Gẫm & Bình

Cái cây của Linh:
SOI HN lại thấy khác

(SOI: Chưa có triển lãm nào khiến nội bộ SOI bất đồng đến thế. Quan điểm của Soi A khác hẳn Soi HN, lại thêm Soi B có tiếng nói khác… Tôn trọng người ngoài không bằng tôn trọng người nhà, xin được đưa hết những tiếng nói tuy cùng thuộc BBT SOI nhưng lại khác […]

Ý kiến - Thảo luận

9:19 Monday,28.6.2010

Đăng bởi:  admin

Bạn Nam ơi, không hiểu sao bạn lại tìm thấy ở đây lời lẽ mỉa mai nhỉ? Nhưng thôi, thấy hay không thấy là quyền của người đọc bài, SOI không can thiệp hay thanh minh hộ SOI HN. Có điều, xem rồi bình luận tác phẩm cũng có quyền có nhiều mức độ, nhiều trường phái bạn ạ. Trường phái nào cũng có lý do tồn tại của nó. Trường phái của SOI có lẽ không phải loại tắm rửa sạch, đốt trầm rồi mới xem tác phẩm và trầm ngâm nhúng bút vào nghiên mà bình luận như bạn yêu cầu. Có lẽ do trình độ giới hạn của SOI chăng?

9:16 Monday,28.6.2010

Đăng bởi:  Nam

Đã là nghệ thuật thì sẽ có ý kiến khen chê khác nhau, nhưng nếu đã mang tính chất phê bình nghệ thuật thì bài viết này có (những )câu văn lời lẽ mỉa mai, không xứng đáng là một người đi xem và bình phẩm về nghệ thuật

9:09 Monday,28.6.2010

Đăng bởi:  Nam

Đã là nghệ thuật thì sẽ có ý kiến khen chê khác nhau, nhưng nếu đã mang tính chất phê bình nghệ thuật thì bài viết này có (những) câu văn lời lẽ mỉa mai, không xứng đáng là một người đi xem và bình phẩm về nghệ thuật.

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả