Tạp hóa - Xã hội

Hí họa 7. 6. 2012: Tội phạm và dịch vụ

(“Cộng sự của tôi và tôi có lẽ đã khóa trái mình ngoài nhà rồi.”) Chiếc xe trong hình là xe dịch vụ sửa khóa 24/24.  

Ý kiến - Thảo luận

0:20 Sunday,10.6.2012

Đăng bởi:  Em-co-y-kien

Ái zà, 2 anh-zai bịt mặt thông-minh-thâm nhề, một kiểu mượn-tay hay phết...

nhề !

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả