Tạp hóa - Xã hội

Hí họa 10. 6. 2012: Tội phạm - công và tội

  (“Suốt nhiều năm qua, anh đã phục vụ đất nước, nuôi gia đình, đóng thuế và giúp đỡ cộng đồng trong lúc vẫn hút cần sa. Ơn Trời chúng tôi cuối cùng đã tóm được anh!”)

Ý kiến - Thảo luận

16:54 Monday,11.6.2012

Đăng bởi:  cái này hay quá

cái này hay quá heeeeeeeeee

14:10 Sunday,10.6.2012

Đăng bởi:  Em-co-y-kien

Rõ nhá, học-tập gương tòa-TÂY nhá, các bác-TA sa-đọa có zính vòng lao-lý chớ vin thành-tích zũng sĩ đánh-địch với lại gốc-rễ cốt-cán thành-phần con-các-cụ-cả để mà mong được zảm tội...

nhá !

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả