Khác

Phần mềm chống khủng bố giúp nhận diện nhân vật trong tranh

    Phần mềm nhận diện khuôn mặt dùng trong các cơ quan chống khủng bố đang có khả năng giải mã những bí ẩn về các bức chân dung không tên. Trong một số trường hợp, các chuyên gia có thể áp dụng phần mềm nhận diện tiên tiến nhất để tìm ra danh […]

Ý kiến - Thảo luận

19:08 Wednesday,13.6.2012

Đăng bởi:  Em-co-y-kien

Ô, phần mềm tài hè, công nghệ ai-ti tài hè.

Ước chi hiệp-sĩ ai-ti Nguyễn Tử Quảng làng-TA chế ra phần mềm chống tham nhũng để mỗi lần Ti-Vi phát hình hội họp của các-đồng-chí-chưa-bị-lộ tức thì phần mềm nớ khoanh-mặt-chỉ-tên tút-xuỵt ngay chú/bác/cô/zì nào đích-thị phần tử tham nhũng hoặc chú/bác/cô/zì nào là phần tử phá-hoại zo địch-cài-cắm-ngầm-vào-hàng-ngũ-TA...

thì zân-TA...

ngợi-ca ghê gớm !

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả