Tạp hóa - Xã hội

Hí họa 22. 6. 2012: Ấn Độ hậu Gandhi

Kỳ này xin giới thiệu với các bạn một số hí họa châu Á. Đầu tiên là Ấn Độ – của Mohan.   Còn đây là một trong những tượng đài Gandhi (tượng nào cũng diễn tả ông đang chống gậy?):

Ý kiến - Thảo luận

21:02 Friday,22.6.2012

Đăng bởi:  Em-co-y-kien

Đả-đảo bè-lũ cướp gậy-của-cụ Găng-đi !

Đả-đảo đả-đảo đả-đảo !!!!!!!!!!!!!

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả